Krijgen de kinderen ook een rapport?

Cijferrapporten kennen we niet; we vinden dat cijfers te weinig zeggen over de kennis, aanleg,inzet en sociale houding van de kinderen. We denken dat ze eerder  aanleiding geven tot competitie en naijver. In plaats van cijferrapporten krijgende ouders twee maal per jaar geschreven verslagen van hun kind. Zo’n verslag geeft  uitgebreide informatie over de vorderingen van het kind en wordt bovendien in een persoonlijk gesprek tussen de leerkracht en
de ouders besproken. Deze  verslagbespreking is ook een hulpmiddel bij een goede samenwerking tussen ouders en school. Op de  Montessorischool wordt de nadruk niet op de beloning gelegd in de vorm van een cijfer, maar ligt de nadruk op het werk zelf en wordt het werken en het resultaat  daarvan door de kinderen als ‘beloning’ ervaren. Het plezier in het  werk staat voorop en dat is meestal voldoende prikkel. De waardering van de leerkracht geeft ieder kind de kans zichzelf te waarderen. Vanzelfsprekend beschikt de leerkracht zelf wel over een uitgekiend en nauwkeurig opgezet systeem om de bezigheden en vorderingen van de kinderen vast te leggen. Daardoor kan de ontwikkeling van de kinderen op de voet gevolgd worden.