Scholenmarkt

31 oktober - Scholenmarkt op de Mare.
Ouders en kinderen van groep 7 & 8 hebben vandaag in de eigen klas een interactieve voorlichting VO gehad. Aansluitend konden de kinderen en ouders de scholenmarkt bezoeken.
Hierbij willen we alle participerende VO- scholen hartelijk danken voor hun enthousiasme.