Aanmelden op de Mare.

Wilt u uw kind aanmelden op de Mare? Dat kan! In de groepen 1, 2, 3, 4 en 5 zijn nog plekken beschikbaar.
In de groepen 6, 7 en 8 is momenteel geen plek. Hiervoor is een wachtlijst geopend.

Om aan te melden kunt het aanmeldformulier invullen en uw gegevens achterlaten bij onze administratie via info@obsdemare.nl

Aanmeldformulier 3 jarige kinderen

Aanmeldformulier zij-instroom


Aanmeld- en inschrijfprocedure op OMBS De Mare
Indien u uw kind aan wilt melden op OMBS De Mare, kan dat bij een leeftijd van 3 jaar.
Voorafgaand aan de aanmelding kunt u een rondleiding aanvragen bij onze administratie via info@obsdemare.nl.
Bij de rondleiding krijgt u de aanmeldformulieren mee. Indien OMBS De Mare de school van uw eerste keuze is,
kunt u de aanmeldformulieren opsturen, langsbrengen of mailen. De school zal dan, indien u daarvoor toestemming gegeven heeft, contact opnemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf waar uw kind naartoe gaat.
Dit om na te gaan of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mogelijk neemt de school in deze periode ook contact met u op. Na 6 weken, of indien nodig met een verlenging, na 10 weken, besluit de school of De Mare uw kind de plek kan bieden die bij hem of haar past. Tijdens onze onderzoeksperiode gaan wij na of De Mare de best passende plek is voor uw kind. In een aantal gevallen zal de informatie die wij ontvangen ons laten concluderen dat dit niet het geval is. Wij zullen u dan ondersteunen bij het vinden van een school die wel passend is. Reden om uw kind te weigeren zijn: als de openbare identiteit van de school niet onderschreven wordt, als u de school geen of misleidende informatie verstrekt omtrent de ontwikkeling van uw kind of als u de montessorivisie niet onderschrijft.
Het kan voorkomen dat wij gezien de groepsgrootte genoodzaakt zijn te starten met een wachtlijst.
Op het moment dat dat speelt, wordt u hierover geïnformeerd op de website en bij aanmelding.
Als de school besluit dat wij een passende plek hebben voor uw kind, zullen we overgaan tot inschrijving.

Zij-instroom
Als u van school gaat veranderen, wordt uw kind een ‘zij-instromer’ genoemd.
Dit traject verloopt anders dan bij kinderen die nog 4 jaar moeten worden. Nadat u contact heeft gezocht bij de school, zal u in contact gebracht worden met de intern begeleider van de betreffende bouw. De intern begeleider zal dan eerst in gesprek met u gaan. Wij vragen altijd of wij de school van uw eerste keuze zijn en of u de school waar uw kind op zit heeft geïnformeerd over uw wens om over te stappen naar een andere school. Hierna ontvangt u van ons de aanmeldformulieren. U kunt u de aanmeldformulieren opsturen, langsbrengen of mailen.
De school zal dan, indien u daarvoor toestemming gegeven heeft, contact opnemen met de school waar uw kind naartoe gaat. Dit om na te gaan of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mogelijk neemt de school in deze periode ook contact met u op. Na 6 weken, of indien nodig met een verlenging, na 10 weken, besluit de school of
De Mare uw kind de plek kan bieden die bij hem of haar past.

Tijdens onze onderzoeksperiode gaan wij na of De Mare de best passende plek is voor uw kind. In een aantal gevallen zal de informatie die wij ontvangen ons laten concluderen dat dit niet het geval is. Wij zullen u dan ondersteunen bij het vinden van een school die wel passend is. Reden om uw kind te weigeren zijn: als de openbare identiteit van de school niet onderschreven wordt, als u de school geen of misleidende informatie verstrekt omtrent de ontwikkeling van uw kind of als u de montessorivisie niet onderschrijft. Het kan voorkomen dat wij gezien de groepsgrootte genoodzaakt zijn te starten met een wachtlijst. Op het moment dat dat speelt, wordt u hierover geïnformeerd op de website en bij aanmelding. Als de school besluit dat wij een passende plek hebben voor uw kind, zullen we overgaan tot inschrijving.

Maximale groepsgrootte:
O1 t/m O6 30 leerlingen
O7 en O8 25 leerlingen
Middenbouw 30 leerlingen
Bovenbouw 32 leerlingen