BSO / Peuteropvang

Peuteropvang 

Peuteropvang Sterrensteen van Stichting Gro-up is gevestigd op het schoolplein van de Mare.


Samenwerking
Peuteropvang Sterresteen werkt nauw samen met Openbare Montessorischool De Mare.
Samen met onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1 en 2 zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn van de peuteropvang naar de basisschool. Alles in een veilige, vertrouwde en herkenbare omgeving.
 
Ontdekken en ontwikkelen op eigen tempo 
De visie van Maria Montessori is ook op peuteropvang Sterresteen een belangrijk uitgangspunt.
Peuters willen van nature graag ontdekken. Dit doet ieder kind op een eigen manier en op eigen tempo.
En dat kan bij peuteropvang Sterresteen in een veilige omgeving.Binnen en buiten 
Peuters ontdekken bij peuteropvang Sterresteen de wereld aan de hand van specifiek Montessori materiaal.
In de lage kasten staan diverse werkjes met levensecht materiaal. Er is een huishoek, leeshoek en een bouwhoek.
De peuters kunnen volop knutselen in de creahoek. Bovendien grenst de groep aan een grote, groene buitenruimte. Genoeg plek om dus lekker te spelen. Binnen én buiten!

Voorschoolse Educatie (VE)
Bij peuteropvang Sterresteen werken we met een Voorschoolse Educatiemethode.
Hiermee geven wij extra aandacht aan de taal- en rekenontwikkeling van de peuters.
Er is ook extra aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek van de kinderen.
We werken in kleine groepjes en volgen de ontwikkeling van uw kind via het kind volgsysteem KIJK!.
Heeft uw peuter behoefte aan extra uitdaging of ondersteuning? Daar zorgen wij voor!

Dagcombinaties
 

 BSO:
 

 

Klik op de link voor meer info


 

 

 

 
   
  • BSO De Kantine
  • BSO BuitenGewoon
beiden van kinderopvangorganisatie kindeRdam. Beide locaties zijn (naast elkaar) gelegen op het terrein van een sportcomplex. BSO De Kantine en BSO BuitenGewoon werken nauw samen. Om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van uw kind hebben we een splitsing in leeftijd gemaakt. Kinderen tot 7 jaar worden op BSO De Kantine opgevangen en kinderen vanaf 7 jaar op BuitenGewoon. Door deze splitsing kunnen we de activiteiten nog meer toespitsen op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind.   
 
   
  • BSO De Maan
.
 
   
  • BSO Ketelbinkie IJsselmonde
Ketelbinkie IJsselmonde van Stichting Prokino verzorgt buitenschoolse opvang voor onder andere basisschool De Mare en is gevestigd aan de sportsingel. Onze locatie beschikt over veel verschillende spelmaterialen en er zijn ruime binnen- en buitensspeelruimtes. De BSO van Ketelbinkie IJsselmonde werkt met een ontwikkelingsgericht activiteitenprogramnma, waarbij er door middel van thema's allerlei activiteiten worden gedaan.