Datalek bibliotheek

Beste ouder/verzorger,
17 oktober jl. heeft er bij de Bibliotheek Rotterdam een beveiligingsincident plaatsgevonden.
In eerste instantie leek het erop dat leerkracht- en leerlinggegevens niet betrokken waren bij het incident.
Wij zijn afgelopen dinsdag door de bibliotheek Rotterdam geïnformeerd dat dit toch het geval blijkt te zijn.
Het gaat hierbij om de toepassing SchoolWise, waarin de uitleenadministratie van de bibliotheek is opgenomen.

Bibliotheek Rotterdam heeft na constatering van het beveiligingsincident stappen genomen om te voorkomen dat er ongeautoriseerde toegang mogelijk bleef tot gegevens. Daarnaast zijn er stappen genomen om misbruik van gegevens in de toekomst te beperken. Dit betekent wel dat voor een beperkte periode mogelijk de volgende gegevens van uw kind in handen van onbevoegden zijn gekomen: voor- en achternaam en geboortedatum.

Wij betreuren uiteraard dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden. Mocht u vragen hebben over het incident dan kunt u deze stellen aan mij.

Hugo Jacobs
Directeur obs de Mare