Inloop spreekuur SMW

  “Intermediair tussen thuis, school en buurt”
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Mijn naam is Ashvariya Bhajan en ik ben 21 jaar oud. Ik ben schoolmaatschappelijkwerker op de Mare.
Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en woensdagochtend. Ik ben op deze dagen ook aanwezig op locatie.

Het schoolmaatschappelijk werk is aanspreekpunt voor leerkrachten, intern begeleiders en ouders bij zorgen over kinderen. Met toestemming van ouders kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden om deze zorgen of belemmeringen weg te nemen.
Wij werken aan de hand van de volgende principes:

  1. Het kind staat centraal
  2. Wij zijn er voor ouders en school
  3. Onze inzet is preventief, laagdrempelig en kortdurend
  4. We benutten de kracht van groepsgericht werken (bijv. kindgerichte trainingen)
  5. Wij zijn er om school te ontzorgen

Een belangrijk doel voor het schoolmaatschappelijk werk is ook het voorkomen van sociaal emotionele problemen. Wij werken hier aan door het organiseren van interessante en informatieve themabijeenkomsten voor ouders en kinderen.
Als u mij wilt spreken kunt u mij bellen, of een whatsapp bericht sturen.  We maken dan een afspraak waarin we bespreken of ik iets voor u of uw kind kan betekenen.

Groet, Ashvariya Bhajan


Inloopspreekuren:

Ouders kunnen met al hun vragen bij onze SchoolMaatschappelijkWerkster terecht.
Denk aan:
-financiële ondersteuning (fondsen)
-opvoedvragen, tips en adviezen.
-Ook als ouders twijfelen of hulp van schoolmaatschappelijk werk passend is, zijn zij welkom.

Inloopspreekuur onderbouw  groep 1 & 2  (gebouw Grift 42  > bij de koffiekamer)
Elke maandagochtend van 08.30u – 09.30u

Inloopspreekuur middenbouw/ bovenbouw groep 3 t/m 8   (hoofdgebouw Grift 50  > kamer van Mariska IB)
Elke dinsdagochtend 08.30 – 09.30u