Interim directie op de Mare.

Beste ouder(s) / verzorger(s) van de Mare,

Zoals u weet staat de vacature voor het directeurschap op de Mare nog steeds open en er wordt  hard aan gewerkt om deze in te gaan vullen. Het bestuur heeft mij daarom gevraagd om als interim directeur samen met Ivona de schoolleiding op ons te nemen. Dat zal uiterlijk tot de kerstvakantie zijn (tenzij er eerder een kandidaat wordt gevonden). 

Ik zal niet dagelijks aanwezig zijn, omdat ik ook nog op de Pijler werkzaam blijf. Momenteel loopt dat nog wat 'door elkaar' , maar na de zomer zullen dat wel zoveel als mogelijk vaste dagen worden die we u nog zullen laten weten.

Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking met u als ouders en natuurlijk de kinderen!

Met vriendelijke groet,

P.(Peter) van der Waal