Nieuwsbrief School Maatschappelijk Werk

7 oktober 2022 - 

“Beste ouder(s) en of verzorger(s),

Zoals eerder al vermeld was, ben ik sinds de start van dit schooljaar betrokken bij OBS de Mare als schoolmaatschappelijk werker (smw-er). Als smw-er ben ik er ter ondersteuning van school, ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen.

U kunt bij mij terecht als u vragen of zorgen heeft over alle zaken die invloed hebben op de ontwikkeling van uw kind. Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp, advies en ondersteuning. Ook kan ik een ondersteunende rol spelen door met kinderen zelf in gesprek te treden. Dit uiteraard alleen met toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s) en als het kind dit ook prettig vindt.

Maandelijks zult u een nieuwsbrief vanuit het schoolmaatschappelijk werk via de school app ontvangen met elke maand een ander thema.

U kunt met mij in contact komen via de leerkracht of de intern begeleider, maar u mag ook direct contact met mij opnemen. Ik ben op school aanwezig van maandag tot en met woensdag en telefonisch bereikbaar op

06-25145733 of via ashvariya.bhajan@smwr-rijnmond.nl

 Met vriendelijke groet,

 

Ashvariya Bhajan (schoolmaatschappelijk werker)”

Nieuwsbrief oktober 2022 - Samen alle kansen benutten
Nieuwsbrief oktober 2022 - Week van het opvoeden