Nieuwsfilts Kanjertraining

Je kind nog meer in zijn/haar kracht zetten Een hoop vriendjes en iedere dag met plezier naar school?
Dat wil elke ouder toch voor zijn of haar kind? De realiteit is soms anders.
Vrienden maken, erbij horen, omgaan met gevoelens van jezelf en van anderen, voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen en trots zijn op jezelf zijn allemaal situaties waar kinderen mee te maken krijgen. Soms gaat dat even minder goed.

Klik op de link voor meer info.

Download document