Playing For Succes

28 september- 2023
'Playing for Success is een naschools programma, in en om het Topsportcentrum voor kinderen die een positieve boost kunnen gebruiken! Het programma is voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben en negatief denken over zichzelf en/of hun eigen kunnen.'
Mocht u nadenken over een aanmelding, neem contact op met de leerkracht en/of IB om samen te overleggen of dit programma geschikt is voor uw kind.

Download document