CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden.
Voor de Mare is dit  Carina Segers en is werkzaam bij het CJG bij u in de buurt:

CJG Feijenoord Maashaven
Maashaven O.Z. 218
3072 HS Rotterdam
010-4444606

Inloopsspreekuur
De jeugdverpleegkundige organiseert iedere maand een inloopspreekuur voor ouders, kinderen en leerkrachten. Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. De jeugdverleegkundige luister naar u en denkt graag met u mee! Kijk op de posters op school of vraag aan de leerkracht wanneer de inloopspreekuren zijn.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op www.cjgfeijenoord.nl