Muziek

In de onderbouw wordt muziek gegeven door de groepsleerkracht.  

Op de mare wordt er iedere week aan de midden en bovenbouw muziekles gegeven. Dit gebeurt in een apart muzieklokaal, waar alle benodigdheden voor muziekonderwijs met kwaliteit aanwezig zijn. Denk hierbij aan instrumenten, maar ook aan ritme kaarten en attributen voor beweging. De muzieklessen worden gegeven door een vakleerkracht.


Op de Mare krijgen de kinderen muziekonderwijs volgens het Kodály concept. Muziekonderwijs voor alle kinderen, op een voor hen uitdagende en inspirerende manier, is mogelijk vanuit de combinatie van kwaliteit van het muzikale materiaal ook wel het repertoire genoemd, en de kwaliteit van het leerproces, de methodiek en didactiek.

‘Teach music and singing at school in such a way that it is not a torture but a joy for the pupil; instill a thirst for finer music in him, a thirst which will last for a lifetime.’ – Zoltan Kodály.

Zingen, spel en beweging vormen de uitgangspunten. Te beginnen bij de basis, die veel aandacht verdient. Een goede basis is een voorwaarde voor latere ontwikkeling. Een vergelijking met het taalonderwijs is niet ver weg: het zelf spreken en een goed begrip van een taal ontwikkelen zich vanaf jonge leeftijd in de veelvuldige interactie (communicatie) tussen mensen. Dit zijn ook voorwaarden voor het later leren lezen en schrijven. Bij muziek is dit niet anders. Het is belangrijk muziek te voelen in het lijf, en dit te kunnen uiten doormiddel van zingen en bewegen. Zit de basis goed dan komt het lezen en schrijven van muziek aan bod. Vanuit een muzikale basis kan de muziekdocent aan de slag met muziekinstrumenten.


‘To teach a child an instrument without first giving hum preparatory training and without developing singing, reading and dictating tot he highest level along with the playing is to build upon sand.’ Zoltan Kodály.