Mag op een Montessorischool een kind doen waar het zin in heeft ?

Een kind heeft veel vrijheid om zelf zijn werk te kiezen, maar de leerkracht let er op, dat die keuze in verhouding blijft tot de mogelijkheden van het kind. De leerkracht is er op uit om de optimale capaciteiten van een kind te ontdekken. Hij nodigt het kind uit deze te ontplooien.  De vrijheid is groot, maar wel binnen de gestelde regels. Zo proberen we een discipline te ontwikkelen. Als de kinderen die vrijheid aankunnen, zal je ze die geven. Wij noemen dat: "Vrijheid in gebondenheid".