Wat is er eigenlijk zo speciaal aan het Montessorionderwijs?

Bij het Montessorionderwijs gaat men er van uit dat een kind voornamelijk zelf actief is bij zijn ontwikkeling naar  zelfstandigheid. Onnodig ingrijpen van volwassenen bemoeilijkt dit proces. De Montessorischool wil een omgeving zijn, die voortdurend prikkelt tot zelf handelen. Hierbij valt een deskundige leerkracht niet weg te denken.  Deze dient geschoold te zijn in het observeren van ieder kind afzonderlijk en in het aanbiedenvan de specifieke Montessorimaterialen. Deze zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Bij jonge kinderen bijvoorbeeld wordt vooral tegemoetgekomen aan hun zintuiglijke behoeften. Daardoor worden overigens ook de verstandelijke vermogens geactiveerd. Voor de oudere leerlingen is er meer materiaal dat gericht is op de intellectuele vaardigheden en op de groeiende belangstelling  voor de wereld om ons heen.