Wat is zo belangrijk aan het Montessorimateriaal?

In het Montessorionderwijs heeft het materiaal, waarmee de kinderen leren en zichzelf ontwikkelen, een enorm belangrijke plaats. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in soms moeilijke en abstracte  begrippen. Het materiaal geeft de mogelijkheid om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken bij het in zich opnemen van de stof. Het nodigt uit tot spontane herhaling van de handeling. Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in  hun bezigheid op. Dit heeft ontegenzeglijk een grote vormende waarde. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de kinderen zonder inmenging van  de leerkracht hun ‘fouten’ zelf kunnen ontdekken. Het materiaal ziet er aantrekkelijk  uit en moet zorgvuldig onderhouden worden. Daardoor vormt het voortdurend een  uitnodiging en dat is nu precies waar het om gaat. U zou het echt zelf eens moeten  komen bekijken en zien hoe er mee gewerkt wordt. Als uw kind dan over de bruine trap, de bellentafel, het gouden materiaal of het honderdbord praat, weet u precies waar het over gaat.