Wie bepaalt het tempo waarin de kinderen werken?

De kinderen mogen in hun eigen tempo werken. De leerkracht let er op, dat dit in overeenstemming is met de mogelijkheden van de leerlingen.