Wordt er helemaal niets ‘Klassikaal’ gedaan?

Jawel, bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer  worden met een groep  behandeld. Het is de bedoeling dat  door zo’n groepsles de kinderen gemotiveerd worden om  zelfstandig het besprokene te gaan verwerken. Dat gebeurt  door er werkjes, verslagen en dergelijke over te maken. De leerkracht kan daar onder andere aan zien of de stof begrepen is.