Zit er in het Montessorionderwijs wel beweging ?

Het montessorionderwijs, en dus ook onze school, behoort tot de groep van de zogenaamde traditionele vernieuwingsscholen. Traditioneel omdat de basis van het onderwijs reeds lang geleden ontworpen is, vernieuwend omdat het zijn principes uit theorieën haalde die toen niet erg gangbaar  waren. Na zo vele jaren van montessorionderwijs lijkt het alsof het traditionele moeilijk te handhaven is. En toch is dit zeker de bedoeling, ondanks de actuele berichtgeving waarin gemeld wordt dat het onderwijs op vele terreinen aangepast dient te worden. Echter: vaak komt een snelle aanpassing in conflict met de uitgangspunten. Bij ons op school wordt zeer vaak aandacht gegeven aan de actuele situatie. De oplossingen die door ons aangedragen worden, moeten altijd ingepast worden in de montessoriaanse werkwijze. Nieuwe methodes of nieuwe vakgebieden moeten zo in de klas terechtkomen dat het op een montessoriaanse  manier te verwerken is. U begrijpt dat dit een groot beroep doet op de vaardigheid van de leerkrachten om materiaal te kunnen beoordelen en eventueel zelf te maken.  Voor elke vernieuwing is tot dusver een passende oplossing gevonden. Ondanks het traditionele aspect worden actuele ontwikkelingen besproken en ingepast. Wij zijn dus een school gebleken die volop in beweging is. Het devies is dan ook: open staan voor vernieuwingen, doch geen concessies doen aan het traditionele aspect van een montessorischool.