Zorg

Op de Mare krijgt ieder kind de zorg die het nodig heeft. Sommige kinderen hebben echter meer zorg nodig
dan anderen.Dat kan zijn als een kind zich te langzaam of juist erg snel ontwikkelt of als er zich  problemen met het werken of het gedrag voordoen. Onze leerlingen worden in hun ontwikkeling  nauwgezet gevolgd en regelmatig besproken, zodat eventuele problemen tijdig kunnen worden erkend  en het kind geholpen kan worden.
 
Hulp kan bestaan uit extra aandacht in de groep of een periode  remedial teaching.  Soms is het nodig externe deskundigen om advies te vragen.
 
Onze interne begeleiders verzorgen en onderhouden deze contacten. Het spreekt vanzelf dat de ouders van betreffende kinderen goed op de hoogte worden gehouden van de resultaten van de extra zorg. Zij kunnen de zekerheid hebben dat er  geen stappen worden ondernomen zonder voorafgaand overleg en formele toestemming.  
 
Hebt u wellicht nog vragen specifiek over de zorg op onze school, dan kunt u een e-mail sturen aan onze interne begeleiders en zij beantwoorden deze dan graag voor u.
 
     
     

 

Mevr. Winnie Hoogvorst
intern begeleider
groep 1 & 2


Mevr. Marska van Noordenne
intern begeleider
groep 3, 4 & 5


Mevr. Tamara Brussel
intern begeleider
groep 6, 7 & 8